Registrujte Besplatno Sajt

Webs.rs je mesto web-aplikacije, alata, koji omogućava svim privrednim društvima, preduzetnicima, agencijama i ostalim pravnim subjektima lako kreiranje web prezentacije. Kreiranje web prezentacije pomoću webs aplikacije i njeno hostovanje-emitovanje je u potputnosti besplatno.
Da bi odgovorili na potrebu da kreirani sajtovi imaju što kvalitetnije nazive obezbedili smo domene koji svojim nazivom najbolje pokrivaju pravne forme privrednih društava i forme radnji osnovane od strane preduzetnika:

Privredna društva:
doo.rs – Društvo sa ograničenom odgovornošću
akd.rs – Akcionarsko društvo
kd.rs – Komanditno društvo

Preduzetnici:
str.rs - Samostalna trgovinska radnja
szr.rs - Samostalna zanatska radnja
sztr.rs - Samostalna zanatska i trgovinska radnja
sur.rs - Samostalna ugostiteljska radnja
sutr.rs - Samostalna ugostiteljska trgovinska radnja
stkr.rs - Samostalna Trgovinska Komisiona Radnja

Agencije-Organizacije:
sag.rs - Samostalna agencija
nvo.rs – Nevadina organizacija

Ostalo:
sr.rs – slobodno za sve
sajt.rs – slobodno za sve
xs.rs – slobodno za sve

Kreiranje imena, tj naziva sajta pod našim domenima je takođe besplatno. Kreiran naziv sajta pod jednim domenom naziva se poddomen.


Primer:
Privredno društvo “Primer Doo – Beograd“ može BESPLATNO kreirati poddomen "primer.doo.rs" BESPLATNO kreirati sajt preko webs.rs aplikacije, BESPLATNO hostovati sajt kreiran preko webs.rs aplikacije.


Zašto web sajt, zašto Webs.rs?

Odlukom da pokrenete sopstveni posao, osnujete firmu ili postanete preduzetnik ispunili ste uslov koji je potreban da BESPLATNO kreirate web sajt na portalu webs.rs.

Proizvod ili usluga koju nudite, bez internet reklame, ostaće u senci većih. Iz upravo tog razloga webs.rs je namenjen malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

Kako je internet trgovina uveliko zaživela u našem okruženju i kako je u razvoju i kod nas, osetila se potreba za stvaranjem jednog ovakvog portala koji bi udružio mala i srednja preduzeća i tako zajednički nastupao na internet tražištu.

Za početak svakom preduzeću ili preduzetniku se omogućava BESPLATAN bazičan web sajt sa najosnovnijim podacima. Kasnije, kroz neko vreme, bazičan sajt će se nadograditi na punu prezentaciju jednog preduzeća ili preduzetnika sa svim potrebama koje klijent zahteva.

Webs.rs uz kvalitetno odabrane domene i optimizaciju za pretraživače (SEO) vašem budućoj prezentaciji omogućava odličnu poziciju na internet pretraživačima. Takva prezentacija postaje potreba a kako se radi o besplatnom servisu neće predstavljati trošak vašem budžetu a nama će biti zadovoljstvo da pospešimo vaše poslovanje.

Webs.rs je i ostaće apsolutno besplatan servis za sva preduzeća i preduzetnike u Srbiji a svoje samoodržavanje omogućava kroz reklamiranje.

Kako je naš sajt u razvoju bili bi zahvalni da nam pišete ukoliko imate primedbe ili sugestije websrs@yahoo.com . Otvoreni smo za svaki vid saradnje koji bi pospešio naš web servis. Takođe predlažemo aktiviranje freelancera koji bi kroz naš web servis omogućili drugim korisnicima naše besplatne usluge dok bi svoje usluge redovno naplacivali od klijenata.